ورود |  ثبت نام |  نقشه وب سایت
سه شنبه 9 آذر 1400
خرید مستغلات
 متراژ طول بر
آدرس قیمت هر متر
قیمت کل
جهت  سن بنا
 توضیحات
 400 10  شهران 10500000 4200000000 جنوبی 15 بازسازی شده - قیمت زمین 
396
9
بزرگراه حکیم 11000000
4356000000  شمال  25 قابل سکونت -قیمت زمین 
 275  14  سازمان برنامه مرکزی
 9000000  2475000000  جنوبی  25
 365 10 بر بلوار فردوس بهار شمالی 
 12500000 4562500000
 جنوبی 12
 کلا 880 متربنا قابل سکونت-موقعیت اداری هم دارد - قیمت زمین 
 370 10
آیت اله کاشانی شرقی بلوار آلاله خ سرو 
11000000
 4070000000  شمالی  18