ورود |  ثبت نام |  نقشه وب سایت
سه شنبه 9 آذر 1400
خرید و فروش اداری
 مورخ متراژ آدرس سن بنا
پارکینگ انباری آسانسور
طبقه  مبلغ هر متر مربع
مبلغ کل
توضیحات
06/30  53  جنت آباد جنوبی  30 --- * * 1 5000000 265000000  موقعیت اداری
06/26   70 برآیت اله کاشانی 3 * * * مختلف 6000000 420000000 موقعیت اداری
//  //  106 بزرگراه حکیم  بعدازباکری  نوساز * * * 1 5300000 561800000  
 05/28  79  بزرگراه حکیم غرب نبش چهارراه تعاون
 10  * * *  1  4930000  390000000  موقعیت اداری