ورود |  ثبت نام |  نقشه وب سایت
سه شنبه 9 آذر 1400
مغازه فروشی
 متراژ
آدرس سن بنا
بالکن ارتفاع طول بر
جهت
قیمت هر متر
قیمت کل
توضیحات
 185  شهران کوهسار
نوساز
---- 4.5 25 شمالی 38000000 7030000000 ملک و سرقفلی - دو بر 
 216  بلوار فردوس غرب نوساز
 --- 3.5 15 شمالی
30000000
6480000000 ملک و سرقفلی .دوبر. 
 30  آیت اله کاشانی - جنت آباد  8 ---
3 5 جنوبی  18000000 540000000
 ملک وسرقفلی
 123  ایت اله کاشانی بلوار تعاون 20  * 5 4 شمالی-جنوبی 25000000  3275000000  ملک و سرقفلی ، تقریبا 16 متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود 
 210 آیت اله کاشانی بر   نوساز --- 6 10 شمالی 50000000 10500000000 ملک و سرقفلی 
50
سازمان برنامه
1 -- 5 6 غربی 30000000 1500000000 ملک و سرقفلی
 27  آیت اله کاشانی میدان نور
 8 *  4  4  جنوبی  30000000  960000000  ارتفاع 4 متر-ملک و سرقفلی- 10 متر بالکن که در قیمت یک سوم محاسبه میشود درکل 32 متر