ورود |  ثبت نام |  نقشه وب سایت
سه شنبه 9 آذر 1400
ثبت فایل فروش
نام مالک:  
تلفن ثابت:  
تلفن همراه:  
نوع ملک: نوع ملک خود را مشخص نمایید 
جهت ملک: جهت قرار گرفتن ملک خود را تعیین نمایید 
مبلغ هر متر مربع:  ریال 
کل مبلغ:  ریال 
طبقه: به صورت روئیتی ثبت نمایید 
متراژ:  متر مربع 
خواب:
تلفن: خط 
آشپزخانه:
سرویس:
امکانات:
سن بنا:  ساله 
نما:
کفپوش:
طول بر: به غیر از آپارتمان و اداری برای سایر موارد الزامی میباشد 
وضعیت سند:
وضعیت ملک:
تعداد واحد:  
متراژ زمین: متر مربع 
توضیحات: