ورود |  ثبت نام |  نقشه وب سایت
سه شنبه 9 آذر 1400
اجاره آپارتمان
مورخ

 متراژ

آدرس

سن بنا خواب

پارکینگ

انباری

آسانسور

مبلغ رهن مبلغ اجاره

توضیحات

09.1 85  آلاله شرقی   3  2  *  *  *  250.000.000  6.000.000 فول امکانات 
09.1  100 آلاله شرقی  10  2  * 6.00.000.000 فول امکانات 
 08.25  110 سازمان برنامه شمالی  7 450.000.000  4000.000  فول امکانات 
08.25   100 بهار شمالی  250.000.000  6.000.000  طبقه دوم 
 08.25  137 شهرک راه آهن   5  3 400.000.000  8.000.000  درطبقه سیزدهم برج 
 08.16  210 بلوار آلاله شرقی  نوساز  3 1.700.000.000   
08.09  60 فردوس بهار شمالی 15 2 * * * 100.000.000 5.500.000
08.16 63 فردوس بهار جنوبی 11 2 * * * 150.000.000 6.000.000  
08.16  110 بلوار آلاله شرقی 6 2 * * * 200.000.000 8.000.000 در بهتری فرعی