ورود |  ثبت نام |  نقشه وب سایت
سه شنبه 9 آذر 1400
خرید آپارتمان

 مورخ متراژ
آدرس سن بنا
خواب پارکینگ انباری آسانسور مبلغ هر متر مربع
قیمت کل
توضیحات
08.23 136  بلوار آلاله شرقی
سرو 
نوساز 55.000.000  7.480.000.000   
08.23 100  بلوار آلاله شرقی
سرو 
10   2 37.500  3.750.000.000  
08.17  136  بلوار آلاله شرقی
سرو 
نوساز   55.000.000 7.480.000.000  دارای خواب مستر
غرق در نور در سازه ای 
مثال زدنی 
 08.17 91  بلوار آلاله شرقی  سرو  نوساز 55.000.000  5.000.000.000  بهترین کوچه بت به روز ترین متریال وبسیار خوش نقشه 
 08.17 121   بلوار آلاله شرقی
سرو
نوساز  55.000.000  6.655.000.000   
08.17  110  آلاله شرقی 
خیابان عدالت 
 8 سال  3  *  * 43.000.000  4.730.000.000   
 08.17 105   آلاله غربی خیابان لاله نوساز   *  * 40.000.000  4.200.000.000  چهار طبقه تک واحدی
در طبقه چهارم 
 08.16  100 بلوار آلاله شرقی
16 2
* * * 34.000.000  3.400.000.000 نور گیر عالی و بالکن بزرگ
 08.16 108   بلوار آلاله شرقی 12 * * 37.000.000  3.970.000.000  در بهترین فرعی سرو 
08.17  98  آلاله غربی نوبهار شرقی   3  * *  37.000000  3.640.000.000  فول امکانات در فرعی دنج 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 07/27 105 شهرزیبا خ شربیانی شرقی نوساز
2 * * * 5200000  546000000  
07/20  66  ایت اله کاشانی سازمان برنامه شمالی نوساز 2 * * * 5300000 349800000